Blignaut, Jacobus Martin

Ds JM Blignaut

Gebore

08 Okt. 1923

OORLEDE

16 Aug. 2010

UNIVERSITEIT

B.A. (US)

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

STANDPLASE

Knysna (Hpr.)

1949 Babanango

1952 Calvinia

1958 Albertinia

1962 Oudtshoorn-Wes (Veldp.)

1966 Oudtshoorn-Zeelandsnek

1975 Ysterplaat

1978 Wynberg-Militêr (Hospitaal-kpln.)

EMIRITEER

1983

Ds. Martin Blignaut (BA) 08 Okt. 1923 – 16 Aug. 2010

Jacobus Martin Blignaut is op 8 Oktober 1923 op die plaas Klaarstroom in die distrik Marico gebore. Sy vader was Cornelius Christiaan Blignaut en sy moeder Zacharia Maria Taljaard. Martin het sy vader verloor toe hy slegs twee jaar oud was, maar hy is met groot liefde grootgemaak. Hy het in 1929 sy skoolopleiding aan die Laerskool Vaalkop in die omgewing begin en in 1941 in die eerste klas aan die Hoërskool Zeerust gematrikuleer.

In 1942 het hy op Stellenbosch begin studeer en in 1944 die BA-graad behaal. Daarna het hy sy studies aan die Teologiese Seminarium voortgesit. Hier was hy voorsitter van die Berg-en-toerklub. Aan die einde van 1948 is hy as predikant gelegitimeer en in die eerste helfte van 1949 was hy hulpprediker in die NG Gemeente Knysna in die Suid-Kaap. Hierna het sy pad na die NG Gemeente Babanango in Natal geloop, waar hy op 11 Junie 1949 met handoplegging ontvang en bevestig is. Op 26 April 1952 is hy in die NG Gemeente Calvinia bevestig, waarna hy op 7 Junie 1958 leraar van die NG Gemeente Albertinia geword het.

Aan die begin van 1962 het hy predikant van die NG Gemeente Oudtshoorn-Wes (Wesbank) geword, waarna hy in 1966 as kapelaan in die NG Gemeente Zeelandsnek by Oudtshoorn begin dien het. In sy tyd is ‘n kerkgebou in die gemeente opgerig vir die lidmate in die weermag. In die hoedanigheid het hy aan die begin van 1975 na die NG Gemeente Ysterplaat vertrek en vroeg in 1978 na Wynberg se militêre hospitaal, waar hy ‘n groot arbeidsveld gehad het. Met sy takt, geduld en liefde het hy talle mense aangeraak en bekend geword as iemand met ‘n hart vir siekes.

Op 31 Oktober 1983 het hy op 60-jarige ouderdom sy emeritaat by die SAW aanvaar en die egpaar het hulle by Kreupelbos in Kaapstad gevestig. Aan die begin van 1985 het hy argivaris van die NG Kerk by die Sinodale Sentrum geword, as opvolger van die legendariese ds. Charles Hopkins wat ook voorheen in Oudtshoorn en Wynberg diens gedoen het. Met ds. Martin se belangstelling in bewaring en argief sake was hy ‘n groot hulp en in sy tyd is begin om die argief se inhoud te rekenariseer. Hy was baie lief vir elektronika en het tot sy dood die nuutste tegnologie gebruik en daaroor gelees. Dwarsdeur sy bediening was hy ingestel op die handhawing van Skrifgesag en Evangeliese prediking. in 1988 het hy ‘n tweede keer afgetree en die egpaar het hulle by Kleingeluk op Stellenbosch gevestig.

Na ds. Martin se aftrede het hy en sy vrou baie gereis, graag gholf gespeel, gelees, geskryf en fotografie beoefen. In die Eikestad het hy baie in kultuursake belanggestel en was hy die hart en siel van die Heemkring van Stellenbosch, waarvan hy voorsitter was. Hy was ‘n ernstige mens, maar ook baie humoristies en het ‘n boek gepubliseer oor grappies.

Ds. Martin Blignaut is op 25 Februarie 1950 met Jean Isabelle Marais getroud, en uit die huwelik is drie kinders gebore: Jan Hendrik, Maria Henriette en Jean Isabella. Hy is op 18 Augustus 2010 oorlede en ‘n troosdiens is deur dr Danie O’Kennedy van die NG Gemeente Helderberg in Somerset-Wes waargeneem. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM. (Jaarboek 2011/386).