Black, Richard Petrus

 

Gebore

3 Jun. 1945

OORLEDE

09 Okt. 1997

UNIVERSITEIT

(BA, BTh, US

gelegitimeer

1975

ORDEN

1976

STANDPLASE

Burgersdorp

1980 Kraggakamma

1984 Organiseerder Christelike Alkoholistediens Oos-Kaapland

1987 Umtata

1990 Durbanville Kinderhuis

EMIRITEER

Richard Black is op 13 Januarie 1945 in Port Elizabeth gebore. Hy het in die Suid- en Oos-Kaap (Tsitsikamma) opgegroei en aan die Hoërskool Despatch gematrikuleer. Na matriek het hy hom as onderwyser aan die Opleidingskollege van Graaff-Reinet bekwaam. Drie jaar later, terwyl hy naby Kookhuis skoolgehou het, het hy egter die roepstem van die Here gehoorsaam om voltyds in sy diens te staan. Hy het op Stellenbosch gaan studeer waar hy sy studies met groot erns en toewyding aangepak het en in 1975 gelegitimeer is.

Tydens sy studiejare op Stellenbosch het hy met Elma Strydom getrou. Uit hierdie huwelik is daar vier kinders gebore: Martinette, Jannie, Hannes en Richard.

Sy eerste gemeente was Burgersdorp waar hy op 6 Februarie 1976 bevestig is. Op 25 Julie 1980 is hy na Kraggakamma. Hier het hy die fondament van nuwe werk gelê toe hy in 1984 die eerste organiseerder van die CAD (Christelike Afhanklikheidsdiens) geword het. In 1987 het hy teruggekeer na die gemeentelike bediening en op 24 Julie 1987 is hy in Umtata bevestig. In 1990 is hy aangestel as hoof van die Durbanville-Kinderhuis en in 1996 is hy, volgens besluit van die sinode, aan die plaaslike gemeente gekoppel met opdrag: Bestuur van die Durbanville-Kinderhuis.

Nadat hy vir twee maande aan kanker gely het, is hy op 9 Oktober 1997 oorlede.

Richard Black was een van daardie mense wat die lewens van almal wat met hom te doen gekry het, verryk het. Hy was ‘n kinderlike en toegewyde gelowige. Hy kon homself nooit losmaak van die wonder dat JesusChristusvir hom gesterf het nie. In groot dankbaarheid het hy die verlossingsboodskap met woord en daad uitgedra en uitgeleef.

Hy het ‘n hart gehad vir mense in nood: in sy gemeentes, by die CAD en in die kinderhuis. Waar iemand hulp nodig gehad het, het hy uit sy pad uit gegaan om te help. Die voorbeeld van die Here Jesushet hom voortdurend geïnspireer om iets van die liefde van Christus te illustreer met sy belangstelling en ondersteuning.

Richard het ook besondere vaardighede gehad wanneer dit by administrasie kom. So het hy voortreflike diens gelewer as hulpskriba by die sinodesittings van Oos-Kaap. By die Durbanville-Kinderhuis het hy ‘n inligtingstelsel nagelaat wat in menige opsig as ‘n model vir soortgelyke inrigtings kan dien.

Hy was ook baie handig en het ‘n besondere liefde vir houtwerk gehad. Hy het pragtige meubelstukke en ander houtvoorwerpe gemaak.

In die NG Gemeente Durbanville was hy getrou op sy pos en het hy en sy gesin ‘n besondere plek ingeneem en deel gevorm van al die aktiwiteite. Hy was ook ‘n lojale kollega wat veral vir sy medeleraars gebid het. Sy voorbeeld sal ‘n inspirasie bly vir die gemeente en vir sy huisgesin, as iemand wat `die wedloop wat vir ons voorlê met volharding (ge) hardloop (het); die oog gevestig op Jesus, die Begin en die Voleinder van die geloof (Heb 12:1, 2); – ds. Freek Serfontein, medeleraar, effens verwerk deur Dirk Viljoen). (Jaarboek 1999/343).