Bezuidenhout, Rudolf Charles

 

Gebore

9 Nov. 1966

OORLEDE

20 Feb. 2011

UNIVERSITEIT

BA, BD

gelegitimeer

1991

ORDEN

1994

STANDPLASE

 Wespoort (kpln SAP)

EMIRITEER

Rudolf Charles Bezuidenhout is op 9 November 1966 in Kimberley gebore. Sy pa, Rudolf PetrusJohannes Bezuidenhout, was ‘n myner en sy ma, Mary Wallace, het die gesin tuis met liefde versorg. Dolf het sy skoolopleiding in 1973 aan die Laerskool Noordvaal begin en in 1984 aan die Hoërskool Orkney gematrikuleer. Hy was in die leerlingraad, drie jaar lank klas kaptein en het vir die eerste rugbyspan uitgedraf. Na skool het hy ‘n onderwysloopbaan oorweeg en hom in 1985 as ‘n student aan die Onderwyskollege op Potchefstroom ingeskryf.

Hier het hy ‘n intense roeping tot die bediening ervaar en in 1986 met sy BA (Admissie) aan die Universiteit van Pretoria begin. Daarna het hy aan die Fakulteit Teologie (Afd. B) aan die Universiteit van Pretoria gestudeer, waar hy in Kerkgeskiedenis gespesialiseer en in 1991 die BD-graad ontvang het. Sy skripsie tema was: “Vyf en twintig jaar van genade. 1956-1981. Die gemeente geskiedenis van die Ned Geref. Kerk Potchefstroom-Suid.”

Dolf het in sy studentejare met Mary Elizabeth Bothma getrou en hulle het in 1997 ‘n seun gekry: Adolf Heinrich Bezuidenhout. Om geld te bekom vir sy studie in die jare 1986 tot 1988, het hy vakansiewerk gedoen by die uraanaanleg op Orkney. Van 1989 tot 1991 was hy ‘n veiligheidsbeampte by Buitelandse Sake in Pretoria, waar hy gewerk het totdat hy einde 1991 as proponent gelegitimeer is.

Dit was in die jare toe beroepe uiters skaars was, daarom het hy hom as ‘n polisieman bekwaam en ‘n speurder in die polisiediens geword. In die tyd is hierdie proponent se goeie werk deur ds. Corrie Botha raakgesien, wat gesorg het dat hy ‘n beroep kry as polisiekapelaan met ‘n verbintenis aan die NG Gemeente Wespoort. Dit was ‘n wonderlike dag toe hy in Mei 1994 bevestig is as kapelaan van die SA Polisiediens met standplaas die NG Gemeente Wespoort in Pretoria. Oor die bediening skryf hy aan ds. Dirk Viljoen: “Die bediening gaan oor die was van helde se voete. Die daaglikse omgang en bediening van lede van die SAPD is ‘n groot voorreg.” Dolf het ook ‘n kursusin gevorderde trauma-berading voltooi om beter diens aan lede te lewer. ‘n Groot prioriteit in sy werk was om ‘n verskil te maak en waarde toe te voeg aan die SAPD. Ds. Dolf Bezuidenhout was baie gelief en het met sy vriendelike en minsame optrede baie mense bereik. Daarom was dit so ‘n groot skok toe hy skielik op Sondag 20 Februarie 2011 aan ‘n hartaanval oorlede is. Sy begrafnisdiens is waargeneem deur ds. HJP Lamprecht vanuit die NG Gemeente Wespoort. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek 2012/387).