Bezuidenhout, Frederik Cornelius

 

Gebore

17 Mei 1928

OORLEDE

4 Jul. 1979

UNIVERSITEIT

A. Dipl. Teol

gelegitimeer

1955

ORDEN

1956

STANDPLASE

1956 Pretoria-Noord

1960 Blouberg

1970 Daspoort

1976 Haakdoorn

EMIRITEER

Ds. Frederik Cornelius (Frikkie) Bezuidenhout (17 Mei 1928 – 4 Jul. 1979) van die jong gemeente Haakdoorn naby Pretoria, wat onverwags aan ‘n hartaanval beswyk het, het in Pretoria grootgeword. Nadat hy ‘n paar jaar gewerk het, bekwaam hy hom aan die Teologiese Fakulteit in Pretoria as predikant en na sy toelating tot die evangeliebediening 1955, word hy 24 Mrt. 1956 in Pretoria-Noord bevestig. Later bedien hy nog drie gemeentes in Noord-Transvaal: Blouberg (1960); Daspoort (1970) en Haakdoorn wat in 1976 gestig is (1977); Hy was ‘n fris, sterk man wat ook ‘n lewendige belangstelling in die boerdery gehad het. (Jaarboek 1980/244).