Beukes, Weits Jacobus

 

Gebore

18 Jul. 1932

OORLEDE

24 Aug. 1998

UNIVERSITEIT

Dipl. Teol., KD in Teol.

gelegitimeer

1967

ORDEN

1968

STANDPLASE

1968 Ermelo

Jul 1971 Dullstroom

Jan 1976 Odendaalsrus

EMIRITEER

1993

Wietz Beukes is op 18 Julie 1932 op ‘n plaas naby Verkeerdevlei in die Brandfort-distrik gebore. Hy het na die Laerskool Germiston (1939-1946) gegaan en ook na die hoërskool aldaar (1947-1950); As seun het hy in die eerste rugbyspan van sy skool speel, na skool het hy van 1951 tot 1959 by die destydse Volkskasbank as klerk gaan werk, maar aan die einde van 1959 het hy duidelik die roepstem van Here gehoor. Hy het na die Universiteit van Stellenbosch vir sy teologiese op leiding gegaan waar hy heelwat ouer as ander studente was. Op universiteit het deelgeneem aan die Berg-en-Toer se aktiwiteite en graag tennis gespeel. Hy was veral bedrywig met sendingwerk en is op 30 November 1967 gelegitimeer is net hierna, op 9 Desember 1967, met Martha Maria Wilhelmina Otto getroud. Uit hierdie huwelik sou later vier kinders gebore word, Wietz (26 Mrt. 1969); Susan (20 Jan. 1971); Elbe (19 Mrt. 1972) en Johan (27 Apr. 1973).

Sy eerste gemeente was Ermelo hy op 18 April 1968 georden is. Na drie jaar diens in Ermelo, is Julie 1971 as leraar van Dullstroom bevestig. En na vyfjaar diens in hierdie Transvaalse Hoëveld-gemeente, het hy in Januarie 1976 na die Vrystaatse Goudveld gegaan – na die NG Gemeente Odendaalsrus. Hier is sy bediening gekenmerk die oorgang vanaf ‘n “herder-gemeente” na “‘n gemeente as liggaam”. Hy sewentien jaar in hierdie gemeente en op 18 April 1993 geëmeriteer.

Hy het vrywillig afgetree weens verswakkende finansiële situasie van die gemeente as gevolg van die dalende grens van die goudmyne in daardie stadium. Hulle het eers (tot in 19 Odendaalsrusgewoon en het van “Die Boord” op Stellenbosch verhuis. Sy vrou het aanvanklik skoolgehou by die HTS op Welkom en later ook op Stellenbosch.

Wietz was ‘n predikant wat dit het om huisbesoek te doen en het gemaklik met mense omgegaan. Hy kon baie nee sê vir iemand in nood, ongeag stand. Huisbesoek was vir hom so belangrik dat hy maandeliks skriftelik kerkraad daaroor verslag gedoen het, die prediking, waaraan hy baie gegee het, was evangelisasie na hart. Hy was dan ook jare lank same van die RKAE van Odendaalsrus. Tog was hy ‘n introvert, ‘n stil en lojale mens, maar ‘n geëerde en geliefde medewerker van sy kollegas.

Na sy aftrede het simptome, wat lank reeds aanwesig was, egter na vore gekom sodat sy lewe baie tragies geëindig het. ‘n Mens kan maar net vra: “Here, waarom moes dit met so ‘n andersins begaafde mens gebeur?” Hy was teen die einde psigies ‘n baie siek man wat nie meer redelik-denkend en verantwoordelik vir sy optrede was toe hy op 24 Augustus1998 sy hand aan sy eie lewe geslaan het nie. Hy het in diep depressie geraak as gevolg van dinge wat in sy lewe en in sy verhoudings verkeerd geloop het. Ongelukkig wou hy nooit behandeling of hulp hiervoor kry nie. Sy vrou, Marie, en die kinders, wat sy aftakeling moes aanskou, het baie swaar gekry, maar sy het aangegaan om haar huisgesin te voorsien in behoeftes. Ons bid dat die Here haar krag en oorwinning sal gee. Dirk Viljoen, na aanleiding van die biografiese vorm, ‘n berig van dr Meyer de Kock en gegewens verskaf deur sy eggenote. (Jaarboek 2000/326).