Beukes, Benjamin

 

Gebore

27 Sept. 1961

OORLEDE

17 Jan. 2000

UNIVERSITEIT

BA, BTh, Dipl. Teol.

gelegitimeer

1986

ORDEN

1989

STANDPLASE

1989, Drie Riviere-Oos/Risiville Jeugleraar

1991 Doornpoort

1998 Drie Riviere-Oos

EMIRITEER

Hierdie dienskneg van die Here was maar net agt en dertig jaar oud toe hy skielik, tydens ‘n oefensessie, by die Magdel Pieterse Biokinetiese Sentrum aan ‘n hartaanval beswyk het.

Ben Beukes is op 27 September 1961 te Middelburg, Kaap gebore. Sy vader, Charl Jacobus Cornelius Beukes, was ‘n boer en sy moeder, Bennie Schoombie, ‘n tuisteskepper. Hulle was ‘n hegte huisgesin met sterk familiebande. Hy het die Laer- (1968-1974) en Hoërskool Hofmeyr (1975-1979) op Middelburg bygewoon. Hy het daarna na die Universiteit van die Oranje-Vrystaat (OVS) gegaan waar hy ‘n BA-graad in 1982, en in 1985 ‘n MTh behaal het. In 1986 het hy ook ‘n Dipl. Teol. verwerf. Tydens sy studiejare was hy primarius van Huis Abraham Fischer.

Hy is in 1986 in Bloemfontein gelegitimeer. Die tema van sy Teologiese Diploma-verhandeling is: “Die invloed van die Skotse leraars op die kerkregering van die Ned Geref. Kerk”.

Op 29 Maart van dieselfde jaar is hy getroud met Hester Aletta Sophia (Esta) Burger (gebore op 11/2/1962); Hulle het die voorreg gehad om twee kinders te hê, Henne (Rosa Hermina) en Addie. As huisgesin was hulle (soos hulle altyd gespot het) “aan mekaar geplak.” Hulle was natuurmense en het saam gaan stap en was baie lief vir die wildtuin. Ben het die huwelik baie hoog geag en hy en sy vrou het ook huwelikseminare aangebied.

Op 13 Januarie 1989 het hy ‘n pos as jeugleraar by die Drie-Riviere-Oos/Risiville-gemeente in Vereeniging aanvaar. Hy het hierdie taak vir meer as twee jaar met onderskeiding vervul waarna hy ‘n beroep na Doornpoort (by Pretoria) aanvaar het en op 28 April 1991 bevestig is.

Dit was ‘n moeilike tyd in die geskiedenis van hierdie jong gemeente, maar hy het hom baie goed van sy taak gekwyt, veral deur sy rustige manier van dinge doen. Sy bediening hier het ook ‘n belangrike rol in sy vormingsjare gespeel. Hy het saam met die gemeente tot volwassenheid gegroei. Hy was vir bykans sewe jaar daar totdat hy terug beroep is na Drie-Riviere-Oos (‘n bewys van die inslag wat hy tydens sy jeugleraarskap daar gehad het).

Sy uitgangspunt was: “bediening deur die gemeente en nie aan die gemeente nie”. Op verskillende terreine van die samelewing het hy hom laat geld as ‘n leraar, mens en vriend met onkreukbare beginsels, ‘n positiewe lewensbenadering en ‘n goeie luisteraar. Hy het altyd sy roeping en sy gesin eerste gestel en die gemeente met nederigheid gedien. Sy bedag saamheid en hulpvaardigheid aan sy medemens was een van sy mees besondere karaktertrekke. Hy het ‘n “mens-mens-uitkyk” op die lewe gehad met streng teologiese beginsels wat respek afgedwing het. Hy was ‘n omgee-mens wie se lewe georganiseerd en gedissiplineerd was.

In 1979 het hy nog self geskryf dat sy gesondheid “goed” is. Hy het egter reeds vir baie jare hartprobleme gehad en het alles gedoen om so gesond as moontlik te leef. Hy het reg geëet en elke dag onder toesig gaan oefen.

Ten spyte daarvan het die onverwagte gebeur en het die Here sy dienskneg in die krag van sy lewe geroep. Dit is onverklaarbaar, maar God ken sy tyd en sy rede vir hierdie saak. Ons, as mense, berus daarby.

Ons eer hom as ‘n predikant wat omgegee het vir mense – of dit nou jonges of bejaardes was. Die pastoraat van sy bediening was baie naby aan sy hart. Sy prediking was veral aktueel en hy kon ‘n warm atmosfeer in die eredienste skep. Hy was ook baie lief vir sang en in sy eredienste is daar gewoonlik baie hartlik gesing. – Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 17 Febr. 1997 ingevul het, berigte, ‘n huldiging van oudl. Ben Swart en ‘n gesprek met sy vrou, Esta. (Jaarboek 2001/333).