BETHESDA-OPLEIDINGSKOOL, PIETERSBURG

Die Bethesda-Opleidingskool is geleë in die Pietersburg-distrik en is geleë 36 myl Noordoos van die dorp. Dit is deur eerw Stefanus Hofmeyr op die derde oudste sendingstasie van die Kerk (gestig 1877) en aangelê op die plaas Noem-Noem-Draai. In 1935 is daar in ‘n baie dringende behoefte voorsien toe daar ‘n Normaalskool gebou is waar toekomstige swart onderwysers deur die Kerk opgelei kon word. Daar is altesaam 180 leerlinge in die inrigting.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952