Bester, Jacobus Johannes

 

Gebore

4 Aug. 1928

OORLEDE

26 Jun. 2012

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1958

ORDEN

1960

STANDPLASE

1960 Kemptonpark

1961 Birchleigh

1967 Gravelotte

EMIRITEER

1990

Jacobus Johannes Bester is op 4 Augustus1928 op Sanddrift in die distrik Aurora gebore. Johan het baie boere in sy familie gehad, baanbrekers wat die Sandveld help mak maak het. Die herinneringe aan sy voorsate was vir hom kosbaar, daarom het hy die glans van Gauteng na sy aftrede verruil vir die besondere omgewing aan die voet van Soetgoedkop. Sy twee oupas was Koos Bester en Dirk Visser (Dirk Swartkop) en sy ouers Chrisjan Bester en Adriana Visser. Hy onthou in dankbaarheid: “Almal eerlike, hardwerkende, vrome mense. By my pa het ek geleer dat arbeid adel.”

Johan het sy laerskoolonderrig aan die plaasskool Sunnybrook en Keurbos ontvang. Hy was van 1943 tot 1946 ‘n leerling aan die Hoërskool Aurora. Oor sy roeping tot die bediening skryf ds. Johan in die eeufeesboek van Aurora: “In die CSV op Aurora kom ek tot die besef dat ek graag predikant wil word, maar finansieel was dit nie moontlik nie. In 1947 gaan ek na Pretoria waar ek in die Staatsdiens begin werk het. In 1951 het ek begin om buitemuurs klas te loop by die Universiteit Pretoria waar ek my BA-graad in 1954 behaal het, met die nodige vereistes vir toelating tot die kweekskool op Stellenbosch.”

Johan het hom as student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch ingeskryf, en in die tyd was hy ook skriba en kassier van die NG Gemeente Tiervlei in die Kaapse Skiereiland. ‘n Besondere vier jaar is hy aan die einde van 1959 as proponent gelegitimeer. Dit was ook ‘n jaar van groot feesviering, want dit was die eeufeesviering van die Kweekskool in die Eikestad. Johan se eerste beroep was na die NG Moedergemeente Kemptonpark, waar hy op 12 Maart 1960 met handoplegging ontvang en bevestig is. Na minder as ‘n jaar is die NG Gemeente Birchleigh gestig en is hy op 21 Januarie 1961 deur ds. Dawid Jacobs in die nuwe gemeente bevestig.

Op 12 Augustus1967 het hy leraar van die NG Gemeente Gravelotte geword, en die bevestiging is deur ds. Willie Ebersohn van Letsitele waargeneem. Hier het hy gewerk tot met sy aftrede op 20 Mei 1990, waarna hy hom op Aurora gevestig het. Hieroor het ds. Johan geskryf: “Tydens ons bediening op Birchleigh is daar ‘n kerk en pastorie opgerig. Op Gravelotte is die kerksaal omskep in ‘n kerkgebou en is daar ook ‘n nuwe pastorie gebou. Tussen 1970 en 1990 was ek 18 jaar lank kommando-kapelaan in die Weermag vir twee kommando’s – Phalaborwa en Letaba. Daar was ‘n stadium toe sewe lede in ons gesin in uniform was.”

Johan is op 11 Desember 1954 op Aurora met die onderwyseres Catharina Louisa Kotze getroud. Sy was die kleindogter van die geliefde Jacobus Petrus Kotze wat die grond vir die vestiging van die dorp en kerk geskenk het. Uit die huwelik is vyf kinders gebore: Rinette, Adrie, Chris, Theunis en Cobus. Daar is 14 kleinkinders, waarvan een oorlede is. Ds. Johan het vertel: “In die 31 jaar van my bediening het my vrou Therena, of “ouma Toppie”, soos die kleinkinders haar noem, 25 jaar lank onderwys gegee. Sy was vir ons almal ma, vrou, onderwyseres en pastoriemoeder en het ook orrel gespeel.”

Na ds. Johan se emeritaat in 1990 het die egpaar hulle op Aurora gevestig, waar hulle baie gelukkig gewoon het tot hulle in 2007 om gesondheidsredes na Langebaan se versorgingsoord moes verskuif. Hier het sy hom in groot liefde versorg en was hy ‘n voorbeeld van lydsaamheid en aanvaarding. Hy is op 26 Junie 2012 oorlede en is op 6 Julie 2012 begrawe. Sy vrou het na sy dood op Langebaan bly woon. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2013/389).