Bester, Dirk Wouter Smuts

 

Gebore

25 Jul. 1932

OORLEDE

26 Apr. 2002

UNIVERSITEIT

BA Hons, US

gelegitimeer

1957

ORDEN

1958

STANDPLASE

1958 Transkei-sending (Bantoe)

1960 Weza-Port Shepstone

1966 Paul Roux

1978 Reitzpark

EMIRITEER

1992

Dirk Bester is op 25 Julie 1932 op Klipbank, ‘n plaas naby Hopefield, gebore. Sy vader, Frederik Christoffel Johannes Bester, was ‘n boer. Sy moeder was Belia Maria Carstens. Sy laerskooljare is in die plaasskool van Klipbank deurgebring.

Daarna het hy na die Hoërskool Dirkie Uys op Moorreesburg gegaan waar hy matriek op 16-jarige ouderdom geslaag het. Dirk het na skool eers vir twee jaar in die Staatsdiens (1949 tot 1950) gewerk.

In 1951 het hy na Stellenbosch gegaan en die BA-graad in 1953 en BA Honneursgraad verwerf. Hy is in Desember 1957 gelegitimeer en het hom daarna voorberei vir sy MA-eksamen. As student het hy in die koshuiskomitee gedien en rugby vir die Westelike Provinsie se eerste liga gespeel.

Op 24 September 1960 het hy in die huwelik getree met Margaretha Keyser, ‘n nooi van Wellington wat ‘n maatskaplike werker in die Transkei-sending was. Uit die huwelik is vier kinders gebore: Frederik, Hendrik (tans predikant in Witbank-Suid); Hilda en Dirk. In 1997 was daar reeds ses kleinkinders. Ds. Bester was ‘n harde werker en was altyd besig, ook in die huis met herstelwerk. Hy was ‘n streng vader wat goed vir sy huisgesin gesorg het.

Aanvanklik het sy bediening in die Transkei-sending begin toe hy in Februarie 1958 op Moorreesburg georden is vir die Rietvlei-sendingstasie. Hy was behulpsaam met die bouwerk aan die hospitaal vir teringlyers op die sendingstasie en moes hulp verleen tydens die vloedramp in Umzimkulu in 1958. Op 5 Junie 1960 is hy in die gemeente Weza Port Shepstone bevestig, aanvanklik met die opdrag sendingwerk. Later het hy die NG Gemeente Port Shepstone bedien. Ses jaar later het hy na Paulroux verskuif waar hy in 1966 bevestig is. In hierdie tyd was hy in ‘n ernstige motorongeluk en het hy ‘n hartbesering opgedoen, waarvan hy gelukkig redelik goed herstel het. Sy laaste gemeente was Reitzpark op Welkom waai hy op 28 Augustus1978 bevestig is en tot sy aftrede in 1992 gewerk het.

Hy het waardevolle werk in die Ringe van Bethlehem en Lindley gedoen en was ‘n lid van die Ring se Finansiële Kommissie. Hy het ook vir etlike jare in die Sinodale Kommissie van die Vrystaat gedien.

Ds. Bester was ‘n mens-mens wat ʼn behoefte aan kontak met sy lidmate gehad het. Hy was ook ‘n goeie prediker en beslis nie ‘n “studeerkamer-predikant nie. Hy het ‘n hart vir verontregtes gehad.

Na sy aftrede in 1992 het hulle na Bloemfontein verhuis waar hy hom met houtwerk besig gehou het.

Ds. Bester was ‘n nederige man wat ‘n reguit pad geloop het. Sy lewe was ‘n inspirasie vir ander mense. Hy is op 26 April 2002 oorlede weens die hartkwaal wat hy vroeër in die motorongeluk opgedoen het.

(Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 10 Mrt. 1997 ingevul het, ‘n gesprek met sy vrou en die begrafnisstukke.) (Jaarboek 2003/334)