Bester, Christoffel Johannes

 

Gebore

30 Nov. 1912

OORLEDE

3 Jun. 1975

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1937

ORDEN

1938

STANDPLASE

1955 Swellendam

1955 Joubertina

1962 Wellington

1972 Sekr. Van die SKDB van Kaapland

EMIRITEER

Ds. Christoffel Johannes Bester (30.11.1912-3.6.1975) beswyk na ‘n ernstige hartaanval in die vroeë môre-ure in ‘n Kaapse hospitaal. Hy is in die distrik Porterville gebore, waar hy ook op die dorp skoolgaan. Aan die universiteit sowel as in die Kweekskool op Stellenbosch, waar hy sy studies einde 1937 voltooi, onderskei hy hom deur sy besondere skranderheid. April 1938 volg sy bevestiging in die gemeente Sondagsrivier en 1939 word hy die eerste predikant van Sondagsrivier-Suid. Daarna bedien hy Gamtoosvallei (1944); Swellendam (1948); Joubertina (1955) en Wellington (1962); totdat hy tien jaar later sekretaris van die SKDB van Kaapland word. Hy was ‘n onvermoeide werker, ‘n flinke sekretaris en knap administrateur en ‘n innemende mens met ‘n gesonde insig en nugter oordeel. In die Kaapse Kerk dien hy dan ook verskeie belangrike kommissies met sy buitengewone talente. Onder meer was hy vroeër voorsitter van die SKDB en skriba van die Algemene Kommissie vir Kerklike Tydskrifte en met sy heengaan nog voorsitter van die beheerraad van die Hugenote-Kollege op Wellington. (Jaarboek 1976).