BESOEKENDE PREDIKANTE VAN 1652 TOT 1665

Die naamlys van predikante wat voor die koms van die eerste gevestigde predikant in in 1665 aan die Kaap gepreek het of daar aangedoen het. Die maand van aankoms of optrede word aangedui.

1. Joannes Bakker/Backerus – Mei 1652
2. F. Fronten  – Augustus 1653
3. Abraham Leendertsz – Desember 1653
4. Marcus Masius – Oktober 1654
5. Johannis Campius – Februarie 1655
6. Petrus Mus – Februarie 1655
7. P. Baldeus – Maart 1655
8. H. Buschoff – April 1655
9. A. van Winsum – April 1655 ,,om redens wille niet gepredikt”.
10. P. Ongena – April 1655
11. L. Bonius – Augustus 1655
12. F. Abbema – Oktober 1655
13. J. Leendertsz (broer van A. Leendertsz) – November 1655 (miskien gepreek)
14. J. Splljardus – November 1655 (miskien gepreek)
15. J. Amsingh – November 1655
16. J. van Buren – Maart 1656
17. Theodoris Zas – Maart 1656
18. Wilhelmus Vinderius – Augustus 1656
19. Bernardus M. Brockbron – Oktober 1656
20. Cornelius Janszonius – Julie 1659
21. Cornelius Walrand – April 1660
22. Nicolaas Heussenius (Heussen) – April 1660
23. Gerardus Holkenburg – Junie 1660
24. Francois Caron – Julie 1660
25. Francois Wijngaerts – Februarie 1661
26. Johannis Doneker – April 1661
27. C. Caletus – Mei 1661
28. Joannis van Sweerden – Junie 1661
29. Joannis de Moor – Junie 1661

30. Godefridus van Akendam – Augustus 1661
31. Anthonius Scheerius – April 1662
32. Gosuinis Slipperius – April 1662

33. P. Sybelius – April 1662
34. Henricus Wallius – April 1662 (proponent en eers in Batavia tot leraar bevorder)
35. Nathanael de Pape – Oktober 1662

36. Balthasar O. de Meter – April 1663
37. Petrus Casier – Augustus 1663
38. Jacobus Maxwell – September 1663
39. S. de Buck – Oktober 1663
40. Cornelis Keyzerskindt – Januarie 1664
41. B. Heynen – Maart 1664

Bron: Claasen J.P. 1977. Die Sieketroosters in Suid-Afrika 1652 – 1866 en aangevul uit: Odendaal B.J. 1957. Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland 12 – 1952.