Berrange, Jan Frederik

Ds JF Berrange

Gebore

9 Nov 1814

OORLEDE

22 Jul. 1890

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1843

ORDEN

STANDPLASE

 1844 Richmond

1890 Worcester

EMIRITEER

1860

Jan Fredrik Berrange, (1843) Richmond 1843, bediening neergelegd 1862, obiit 1890. Op den 22sten Julie, 1890, te Worcester, de Wel-Eerw. Heer Jan Fredrik Berrange. Na volbrachte studie te Leijden, Holland, trad hij in 1843 in dienst en werd spoedig te Richmond beroepen, alwaar hij gearbeid heeft tot 1862, toen hij Emerituswerd. Na een kort ziekbed nam de Heer hem weg. (Jaarboek 1891).