Berlynse Sendinggenootskap

Die Berlynse Sendinggenootskap is in 1824 gestig. In 1834 het sy eerste sendelinge in Kaapstad aangekom. In 1838 het eerw. Gregorowski hom by die S.A. Genootskap aangemeld en is hy na Soar gestuur. Tussen 1843 en 1888 het die beheer van die stasie gewissel tussen die S.A. Genootskap en die Berlyners, en uiteindelik na die N.G. Kerk oorgegaan. Onregstreeks het die Sendingkerk voordeel getrek op baie plekke waar die genootskap gewerk en later gemeentes gestig het.

Vyf sendelinge het in 1834 aan die Kaap gearriveer en onder die Griekwa van Adam Kok, by Bethanie naby Edenburg begin werk. Stasies is ook later in die Kaapprovinsie en Transvaal begin. Ons dink aan plekke soos Ladismith (1856), Riversdal (1868), Mosselbaai (1879), en Laingsburg (1884).

Bron: Kriel, C.J. 1961. Die Geskiedenis van die NG Sendingkerk in SA, 1881 – 1956.