Bergh, Marthinus Adrianus * 1936

 

Gebore

14 Des. 1936

OORLEDE

28 Nov. 2006

UNIVERSITEIT

BA; BA (Hons) (US)

gelegitimeer

1961

ORDEN

1962

STANDPLASE

1962, Steynsburg

1965 Florida-Suid

1971 Laaiplek

1985 Zwaanswyk

1999 uit die bediening

EMIRITEER

Marthinus Adrianus Bergh is op 14 Desember 1936 gebore op die familieplaas Pakhuis aan die voet van die Cederberge in die distrik Clanwilliam. Sy ouers was Johan Ungerer Bergh en sy moeder Gertruida Elizabeth du Plessis. Hy ontvang sy eerste skoolopleiding op Elizabethsfontein en later aan die Laerskole Clanwilliam en Eendekuil. In 1949 word hy leerling aan die Hoërskool Citrusdal waar hy aan die einde van 1954 matrikuleer. Tydens die Pinksterdienste van 1953 ontvang hy die roeping om predikant te word.

Adri vertrek in 1955 na Stellenbosch waar hy in 1957 die BA (Admissie) -graad behaal. Gedurende sy studiejare neem hy aan 14 studentetoere deel, op een van hierdie geleenthede ontmoet hy vir Rina de Vries, met wie hy later getroud is. In 1958 word hy student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Hy word aan die einde van 1961 as proponent gelegitimeer en ontvang ook die Lisensiaat in Teologie. Hy is nie dadelik beroepbaar nie en skryf in 1962 in vir die BA (Honneurs) in Sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch wat aan die einde van die jaar aan hom toegeken word.

Hy ontvang drie beroepe en aanvaar die beroep na die NG Gemeente Steynsburg waar hy op 12 Januarie 1963 met handoplegging ontvang en bevestig word. Na meer as twee jaar in hierdie besondere gemeente aanvaar hy ‘n beroep na die NG Gemeente Florida-Suid in die Witwatersrand. Onder sy leiding word daar ‘n kerkgebou gebou. Diep spore word nagelaat in ‘n dienstyd van byna ses jaar. Op 17 Januarie 1971 word hy die herder en leraar van die NG Gemeente Laaiplek aan die Weskus. Ook hier help hy die gemeente met die bou van ‘n nuwe kerkgebou.

Adri en Rina word die naweek van 26 Januarie 1985 in die NG Gemeente Zwaanswyk ontvang en bevestig. Hieroor skryf hy: “Om van ‘n klein plattelandse gemeente langs die see oorgeplant te word tussen die twee oseane aan die suidpunt van die Skiereiland was vir my en my gesin ‘n groot aanpassing.” Sedert 1977 is ‘n gevangeniskapelaan ook aan die gemeente verbind, wat in ‘n mate die hand van die leraar gesterk het. In ds. Adri se dienstyd word die gemeenteskuld gedelg, wat harde werk en intense beplanning geverg het. In sy dienstyd in die gemeente het baie dinge in die omgewing van Tokai en die land verander, maar as prediker en bedienaar het hy die lyn van die evangelie suiwer getrek en het op kerklike gebied kosbare leiding aan lidmate gegee. Hier werk hy met groot seën tot hy in 1999 bedank. Hy sterf op 26 November 2006.

Adri trou op 14 Desember 1962 met Catharina SW de Vries. Uit die huwelik is vyf kinders gebore: Elna (1963); Johan (1965); Gerdalize (1967); Marthinus (1970) en Surina (1980);  (Jaarboek 2008/387).