Beck, Johannes Jacobus

 

Gebore

1807

OORLEDE

11 Jul 1886

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

1833

STANDPLASE

1834 Durbanville

EMIRITEER

Johannes JacobusBeck, AM, (1833) obiit 11 Julie 1886. Op den 10den Julie te Londen, de Wel-Eerw. Heer Johannes JacobusBeck, A M. in zijn 79ste levensjaar. Na volbrachte studie in Schotland keerde hij in het jaar 1833 naar zijn vaderland terug, nadat hij door de Regeering aangesteld was als Leeraar van de Gemeente van Tijgerberg, later D’Urban geheeten. Aldaar bleef hij werkzaam tot in het begin van Mei in dit jaar, toen hij tot versterking; van zijne krachten, op verlof van afwezigheid voor zes maanden, naar Europa reisde. Hij stierf zeer plotseling op genoemden datum te Londen. (Jaarboek 1887/)