Basson, Glaudittus Jacobus Van Der Byl

 

Gebore

OORLEDE

7 Aug. 1968

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

1942

STANDPLASE

Bainsvlei

EMIRITEER

1957

Hy is in 1931 op Wellington gelegitimeer, en het die sendinggemeentes Edenville en Petrus Steyn bedien, totdat hy in 1957 afgetree het. In 1964 het hy weer tot die evangeliebediening toegetree, en wel as spoorwegleraar in die Vrystaat. In Februarie 1968 het hy ‘n beroep aangeneem na die gemeente Bainsvlei, net buite Bloemfontein. Op 17 Junie is sy vrou skielik aan ‘n hartaanval oorlede, en op 7 Augustus 1968 is hy self, in die ouderdom van 59 jaar, net so skielik ook aan ‘n hartaanval oorlede, enkele ure voordat hy by die begrafnis van ‘n diaken van sy gemeente moes optree. (Jaarboek 1969)