Basson, David johannes

 

Gebore

13 Des. 1908

OORLEDE

15 Aug. 1938

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1933

ORDEN

-1934

STANDPLASE

Philippolis

1936 Colesberg

EMIRITEER

Eerw. David Johannes Basson, is op 13 Desember 1908 te Malmesbury gebore. Aan die einde van Desember 1932 het hy sy sendelingseksamen met goeie gevolg afgelê. In Maart 1933 is hy georden as sendeling te Philippolis, waar hy met groot seën gearbei het tot 1936, toe hy ‘n beroep aangeneem het na die Colesberg-Venterstad-sendinggemeente. Op 15 September 1936 is hy te Colesberg bevestig en daar, en op Venterstad het hy met groot toewyding gearbei tot Februarie 1938, en na ‘n lang en ernstige siekbed is hy op 15 Augustus1938 in die jeugdige ouderdom van 29 jaar oorlede. Byna deurgaans het die broeder student gebly. Hy was besig om privaat te werk vir sy finale B.A.-eksamen en hoë diploma in Bantoe-tale toe hy onverwags heengegaan het in die lente van sy lewe. (Jaarboek 1939).