Basson, Christiaan George

 

Gebore

10 Jul. 1938

OORLEDE

9 Jan. 1986

UNIVERSITEIT

KD in Teol 1967,

BTh 1969,

Lis Teol. 1968 US

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

1969 Kesington, Port Eliozabeth

EMIRITEER

Hy is na voltooiing van sy studie op Stellenbosch in 1968 tot die bediening toegelaat en op 25 Jan. 1969 as leraar van Kensington, Port Elizabeth, bevestig. Iets meer as twee jaar later, in Maart 1971, tree hy uit die diens. Hy keer na Wes-Kaapland terug, waar hy o.a. op Bredasdorp aan die plaaslike koerant verbonde is en bring die laaste sowat vyf jaar van sy lewe, toe suikersiekte en ander kwale reeds besig was om sy liggaamskragte verder te sloop, op Stellenbosch deur. In die kerkraad van Stellenbosch-Noord dien hy as ouderling en sy eggenote as diaken. Hy is op Steytlerville gebore, maar sy ouers verhuis na Port Elizabeth, waar hy sy skoolopleiding aan die Hoërskool Cillie voltooi. Voordat hy verder gaan studeer, werk hy by die Departement van Binnelandse Inkomste in Port Elizabeth (1957-1959) en by die CSV-Uitgewers (1961-1962); In sy laaste jaar aan die Kweekskool was hy die primariusvan sy klas. (Jaarboek 1987).