Bartlett, John Henry Richard

 

Gebore

14 Nov. 1886

OORLEDE

28 Jun. 1975

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1916

ORDEN

1918

STANDPLASE

Randpoort

1930 Standerton

EMIRITEER

1953

Ds. John Henry Richard Bartlett (14 Nov. 1886-27 Jun. 1975); nasaat van ‘n Londense Genootskap-sendeling in ons land, is op Hanover gebore. Hy ontvang sy skoolonderrig op Worcester en sy akademiese en teologiese opleiding in Kaapstad en aan die Stellenbosse Kweekskool. Na sy toelating einde 1915, word hy hulpleraar op Krugersdorp en vanaf 1918 arbei hy met opoffering en ywer in die jong gemeente Randpoort, totdat hy 1930 na Standerton vertrek om die gemeente tot by sy aftrede 23 jaar later te bedien. Op beide plekke kan hy met sy belangstelling in die gemeentelike finansies, kerkgeboue sonder skuld inwy. Ook dien hy jare lank in die Transvaalse Sinodale Sending en Armesorgkommissies, van die begin af tot 1954 in die Teologiese Fakulteitskommissies, sowat dertig jaar lank in skoolrade en ‘n tyd lank in die kommissies van die eertydse Sendinginstituut op Wellington en die Stofberggedenkskool in die OVS. Na sy aftrede vestig hy hom in Linden, waar hy nog ‘n tyd lank as hulpleraar optree. As begaafde en begrypende mens, waardige en beminlike leraar en gewilde prediker het hy in die harte van sy gemeentelede diep spore getrap, terwyl sy naam as geëerde kerk-, volks- en gebedsman ook nog lank met hoofletters in die geskiedenis van die Transvaalse Kerk aangeteken sal staan. Hy is in die hoogs geseënde ouderdom van 88 jaar oorlede. (Jaarboek 1970)