Barry, Richard van Reenen

 

Gebore

8 Aug. 1849

OORLEDE

16 Nov. 1920

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1871

ORDEN

1874

STANDPLASE

Calitzdorp

EMIRITEER

1915

Ds. Richard van Renen Barry.: Gebore 8 Augustus, 1849. Zijn ouders waren Thomas Barry en Aletta Catharina van Renen. Hij genoot zijn eerste onderwijs te Port Beaufort, en ging daarna ter school in ‘t “Bishops College”, Rondebosch, te Stellenbosch, aan de Paarl, om in 1867 als student aan ‘t Theol. Seminarie toetelaten te worden. Hij werd gelegitimeerd in 1871, trad in 1872 in ‘t huwelijk met Jongejuf. E. van der Bijl, van Stellenbosch, en begaf zich op reis naar Europa voor een jaar. Na, zijn terugkeer werd hij beroepen naar de pas gestichte gemeente Calitzdorp, alwaar hij in 1874 bevestigd werd en heden nog met zegen werkt. Onder Zendingvrienden moet Ds. Barry in den voorsten rang geteld worden, getuige de warme belangstelling van zijn gemeente in deze zaak. Hij heeft ook ontzaglijk veel geijverd voor scholen en stelt persoonlijk belang in het werk en welzijn van al de onderwijzers in de gemeente, voor wie de Pastorie dan ook altoos een “thuis” geweest is. (Jaarboek 1921/215)