Barnardt, Gerhardus Johannes

Ds.G.J. Barnard

Gebore

20 Jan. 1889

OORLEDE

2 Aug. 1967

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

 King William’s Town

Aberdeen

Rietfontein (afgestigte gemeente van Winburg)

Emiriteer

1962

Hy is op 20 Januarie 1889 in die distrik Uniondale gebore. Na sy legitimasie in 1914 het hy agtereenvolgens die volgende gemeentes bedien: King William’s Town, Aberdeen en Rietfontein (afgestigte gemeente van Winburg); Hy het sy emeritaat in 1962 aanvaar, maar was nog vier jaar in verskeie gemeentes behulpsaam. Gedurende sy dienstyd het hy in belangrike sinodale kommissies gedien, o.a. vir meer as dertien jaar in die Algemene Sondagskoolkommissie, waarvan hy ook voorsitter was. Ook was hy jare lank lid van die Raad van Kerke. Hy het hom veral beywer op die gebied van die armesorg, die sending en die opvoeding van die jeug. Hy is op 2 Augustus1967 in die ouderdom van 78 jaar op Ceres oorlede. (Jaarboek 1968)