Barnard, Willem Hendrik Stefanus

Ds WHS Barnard

Gebore

06 Jul. 1908

OORLEDE

25 Des. 1991

UNIVERSITEIT

BA (TUKS); US

gelegitimeer

1935

ORDEN

1937

standplase

1936 Lydenburg

1937 Brakpan

937 Dullstroom

1943 Vorentoe

1946 Middelburg, Tvl.

Emiriteer

1973

Ds. Willem Hendrik Stefanus Barnard, BA, (06 Jul. 1908-25 Des. 1991);

Hy is gebore op Bronkhorstspruit op 8 Julie 1908. Aan die hoërskool aldaar het hy in 1927 gematrikuleer en daarna het hy aan die Transvaalse Universiteitskollege in Pretoria die BA-graad in 1931 behaal. Hiervandaan is hy na die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch waar hy aan die einde van 1935 gelegitimeer is. In 1936 het hy die destydse uitgestrekte gemeente van Lydenburg bearbei. In 1937 het die gemeente Brakpan van sy dienste gebruik gemaak, totdat hy in dieselfde jaar ‘n beroep na die gemeente Dullstroom aanvaar het. Hy is op 23 Oktober 1937 met mej. Ella van den Berg getroud. Uit die huwelik is twee seuns en een dogter gebore. Op Dullstroom het ds. en mev. Barnard met toewyding en veel vrug op hulle arbeid die gemeente byna ses jaar lank bedien. Daar was destyds nog geen teerpaaie nie en hulle moes dikwels met ‘n groot gesukkel deur vol spruite en modderpaaie hulle gemeentelede besoek. Die heerlike klimaat en veral die gasvrye boeremense van Dullstroom het egter in ‘n ruime mate vergoed vir die ongerief van slegte paaie en groot afstande. In 1943 het ds. Barnard ‘n beroep na die gemeente Vorentoe aanvaar, waar hy ongeveer drie jaar gearbei het totdat hy in Februarie 1946 ‘n beroep na die gemeente Middelburg, Transvaal aangeneem het. In die byna 28 jaar wat ds. Barnard die gemeente bedien het, het hy vir ses beroepe na ander gemeentes bedank. Daar is in die baie jare van saamwerk en saamleef hegte bande van vriendskap gesmee. Ds. en mev. Barnard sal veral onthou word vanweë hulle nederige en minsame geaardhede en hulle vriendelike omgang met hulle gemeentelede. Ds. Barnard se getroue huisbesoek, sy ongeëwenaarde getrouheid in die besoek van krankes, oues van dae en geteisterdes, word deur ‘n dankbare gemeente onthou. Ook sy belangstelling in die jeug word hoog op prys gestel. Hy was meer as twintig jaar voorsitter van die beheerraad van die hoërskool en van die skoolkommissie van die plaaslike laerskool. Hy het sy plek volgestaan in die KJA en die jong mense besiel en geaktiveer. Ook die sending het sy volle steun en belangstelling geniet. Na hulle aftrede het die egpaar hulle gaan vestig op ‘n klein plasie naby Bronkhorstspruit, waar ds. Barnard ook nog kerklik meelewend was en ‘n stille invloed uitgeoefen het. Dit sou seker sy wens gewees het om op Kersdag na sy Here te gaan. (A J Schoeman, gedeeltelik) (Jaarboek 1985)