Barnard, Gert Johannes

 

Gebore

17 Des. 1889

OORLEDE

3 Aug. 1946

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1918

ORDEN

1919

standplase

Njassaland

1922 Griekwastad

1928 Barkly-Oos

Emiriteer

Gert Johannes Barnard het die eerste lewenslig op 17 Desember 1889 in die distrik Oudtshoorn gesien. Heel vroeg in sy lewe het hy sterk die roeping gevoel om evangeliedienaar te word. Na sy soolopleiding is hy vir verdere studie na Stellenbosch. Aan die einde van 1918 is hy gelegitimeer en die volgende jaar is hy op 4 April as hulpprediker van Ceres georden. Sy oogmerk was egter die Sendingveld en so is hy dan ook in Julie 1919 na Njassaland. Tot groot teleurstelling het sy gesondheid hom nie toegelaat om in die sendingveld te bly nie en was hy verplig om die werk in 1922 op te gee. Vir ‘n paar maande het hy toe te Graaff-Reinet gewerk en op 18 November 1922 is hy te Griekwastad bevestig. Na ‘n vrugbare bediening van ses jaar is hy in 1928 na Barkly-Oos. Hy was ‘n besonder toegewyde persoon en ‘n uitmuntende prediker. Sy hele wese het in sy werk opgegaan en die belange van sy gemeentes het hy trou behartig. Hy was veral ‘n sendingyweraar en in die opsig het hy as lid van die Algemene Sendingkommissie groot dienste aan die Kerk gelewer. Hy is op 3 Augustus 1946 oorlede. (Jaarboek 1947).