Barnard, Daniel Francois

 

Gebore

6 Aug. 1884

OORLEDE

30 Okt. 1914

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1912

ORDEN

1913

standplase

Observatory

Emiriteer

Ds. D.F. Barnard: Van dezen broeder kan de laatste zinsnede van het vorig stukje herhaald worden. Hij was pas in de bediening of de Heer riep hem op. Op het oog sterk en forsch gebouwd, helder van oog en verstand, koesterde elkeen voor hem een lange loopbaan van arbeid in de Kerk. In 1913 naar Zuid Afrika teruggekeerd van Princeton; Amerika, alwaar hij zijn B.D. verwierf, en waarheen hij zich begaf na zijn Proponents Examen, werd hij kort na zijne aankomst bevestigd te Observatory als eerste leeraar dier gemeente. Nog geen twee jaren in dienst had hij echter dadelijk blijken gegeven van zijne talenten en de toewijding er van aan den dienst des Heeren. Hij was een bekwame prediker en getrouwe herder. (Jaarboek 1915/).