Barnard, Adam Hendrik

 

Gebore

OORLEDE

17 Jul. 1958

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1909

ORDEN

1911

standplase

Graaff-Reinet

1911 Beaufort-Wes

Emiriteer

1949

Eerw. Adam Hendrik Barnard is in Knysna gebore. Na sy legitimasie in 1909 het hy ‘n tyd lank in Albertinia gewerk, daarna in Graaff-Reinet. Van sy ordening in 1911 tot sy emeritaat in 1949, het hy in Beaufort-Wes gearbei. „Hy was Bybelkenner en Bybelstudent en ‘n gevierde prediker, met besondere kennis van die kerkwet en van kerkreg, maar by uitnemendheid ‘n gebedsman. As pionier-sendeling was hy ‘n sieraad, ‘n geestelike krag en ‘n getroue dienskneg van God.” Hy is op 17 Julie 1958 op sy geboortedorp oorlede. (Jaarboek 1959)