Barkhuizen, Leon

 

Gebore

09 Sept. 1948

OORLEDE

06 Okt. 1998

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

1982 Goedvertrou

1984 Vryburg

1989 Potchefstroom-Vyfhoek

Emiriteer

1991

Leon Barkhuizen is op 9 September 1948 in Port Elizabeth gebore. Hy het altyd met heimwee oor sy kinderjare in die Baai gepraat, waar hy vroeg reeds geleer het om die Hemelse Vader te vertrou. Toe hy in 1976 aan die Hoërskool Grens in Oos Londen gematrikuleer het, het die begeerte reeds in sy hart geleef om voltyds vir die Here te werk. Hier het hy die arbeidsmark betree, maar na ‘n paar jaar bedank en na Stellenbosch verhuis om hom as predikant te bekwaam.

Dit is in Matieland waar skrywer hiervan en sy latere kollegas in die bediening vir Leon leer ken het as ‘n begenadigde en eiesoortige mens met humor en liefde vir mense. In die worsteling jare met Grieks en Hebreeushet ons hom leer ken as iemand wat kan aanhou al draai die gety teen hom; iemand wie se krag daarin lê deur altyd homself te wees. Altyd met ‘n glimlag, so vol ingebore humor. So het ons Leon leer liefkry. So was hierdie dienskneg van die Here tot die einde toe en sal ons hom onthou.

In 1977 hy die BA- (Admissie) graad behaal en het hy die eerste keer die marmertrappies van die Teologiese Seminarium op Stellenbosch bestyg. In hierdie profeteskool het hy die teologie terdeë geniet en was hy ‘n vriend van almal. In 1980 het hy die BTh-graad behaal en in diakonologie gespesialiseer. Hy het Helen, ‘n onderwyseres, met wie hy later getroud is, ontmoet. Leon se woonstel oorkant die Braak was altyd ‘n saamkomplek vir vriende. Aan die einde van 1981 is hy as predikant van die NG Kerk gelegitimeer.

Prop Leon Barkhuizen is op 23 Januarie 1982 in die NG Gemeente Goedvertrou by Lykso, halfpad tussen Kuruman en Vryburg, ontvang en bevestig. Hier het hulle gou deel van die gemeenskap geword en diep spore in die gemeente getrap. Op 4 Februarie 1984 is hy as predikant van die Moedergemeente op Vryburg bevestig, ‘n dorp wat hy tot met sy dood liefgehad en gedien het. Tydens sy dienstyd is ‘n nuwe kategeselokaal- en kantoorkompleks gebou – vandag steeds ‘n lewende monument. Die ingebruiknemings van 15 Junie 1985 vertel die verhaal: “Ds. Leon Barkhuizen spoor die gemeente opnuut aan om in geloof voort te gaan. Hy besiel almal met sy geloof, ywer en entoesiasme en volle vertroue in sy Meester”. Op Vryburg het hy, as geliefde herder en leraar, menslik gesproke, die hoogtepunt van sy diens bereik. Vroeg in 1989 het ek die gemeente besoek en ‘n gelukkige gesin, met hulle twee kinders, Leon en Greta, in die ou historiese pastorie aangetref.

Op 11 Maart 1989 is ds. Leon Barkhuizen as medeleraar in die NG Gemeente Potchefstroom-Vyfhoek ontvang en bevestig. Na ‘n kort dienstyd waarin spanning met sy medeleraar ‘n groot rol gespeel het, het hy in 1991 demissie ontvang (maar beroepbaar in die NG Kerk gebly); Kort hierna het sy seuntjie, Leon, in ‘n fratsongeluk buitekant Potchefstroom gesterf. Die Vryburg-gemeente het in hulle hartseer na hulle uitgereik en klein Leon is vanuit die Moedergemeente begrawe. Hierdie geweldige verlies en die pynlike verwerking daarvan, het spanning in Leon en Helen se huwelik gebring wat op ‘n egskeiding uitgeloop het.

Ds. Barkhuizen was skakelbeampte van Radiokansel in die gebied en het hom later permanent op Vryburg gevestig.

Die laaste jare van sy lewe het hy aan die werk van Radiokansel gewy. Benewens preekwerk in gemeentes, het sy werk die insameling van fondse vir Radiokansel behels wat hom steeds in aanraking gebring het met die mense van Vryburg en omgewing. Ons, wat Leon se diepe menswees geken het, weet dat hy nooit van die pynlike trauma en verwonding van die laaste dekade herstel het nie. Tog het sy onwrikbare geloof en geankerdheid in die Here Jesus Christus hom deur die storms gedra. Vroeg in September 1998 was hy naby Taung in ‘n baie ernstige motorongeluk betrokke. Hy is vir dood opgetel en het weke lank in die hospitaal op Kimberley gelê. Hierdie ongelukkige draai op sy pad het vir hom nuwe perspektiewe oor lewe en dood gebring. Helen en Greta het langs sy bed gewaak tot die einde toe, terwyl die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, hierdie verskeurde gesin se deel geword het. Ds. Leon laat ook ‘n bejaarde weduwee-moeder agter.

Ds. Leon Barkhuizen het op 6 Oktober 1998 gesterf aan die ernstige beserings wat hy opgedoen het met die ongeluk. Hy is op 10 Oktober 1998 uit die Moederkerk op Vryburg begrawe. So is sy lewe op aarde afgesluit. ‘n Lewe wat ons leer dat swaar en beproewing nie die einde van die pad is nie, maar trapklippe na God. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek 2000/325).