Balie, Michael Frederick

Gebore

14 Jan. 1927

OORLEDE

5 Jul. 1983

UNIVERSITEIT

 BA (HONS)

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

EMIRITEER

1993

Ds. MICHAEL FREDERICK BALIE, is in Maart 1974 op redelik gevorderde leeftyd uit die Teologiese Skool tot die bediening in die Ned Geref. Sendingkerk toegelaat. Voor die tyd het hy lank in die onderwys gestaan en hom veral op die gebied van skoolsang en die afrig van kinderkore onderskei. Op 29 Jun. 1974 word hy in Queenstown met handoplegging bevestig en drie weke daarna volg sy bevestiging in Moltento wat kort tevore met Queenstown in kombinasie getree het. Van April 1976 tot Desember 1978 bedien hy Carnarvon en daarna van Januarie 1979 af Valsrivier (Kroonstad); totdat hy in Junie 1982 in Durban bevestig word. Hy was ‘n knap prediker en iemand wat ook weens sy behoudende aard sterk standpunt teen maatskaplike euwels ingeneem het. Sy dood is meegebring deur die skok van ‘n motorongeluk, gepaard met die feit dat hy ‘n suikersiektelyer was. Hy was ‘n broer van ds. R D Balie van Scottsdene by Kraaifontein. (Jaarboek 1984)