Badenhorst, Zacharias Blomerus

 

Gebore

5 Feb. 1921

OORLEDE

8 Jun. 1979

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

standplase

1947 Hopetown

1951 Darling

1959 Diamantveld

1963 Bellville-Vallei

1969 Constantia

1972 Pofadder

1975 Wynberg

Emiriteer

Ds. Zacharias Blomerus(Zachie) Badenhorst (5.2.1921 – 8.6.1979) het in sy laaste lewensmaande op ‘n merkwaardige wyse alles in sy vermoë gedoen om nog in die Koninkryk van sy Meester diensbaar te wees en sy siekbed het duswaarlik ‘n kansel geword waarvan hy ‘n lewendige en geseënde getuienis gelewer het. In die maande van swaar beproewing is daar selfs ‘n paar publikasies uit sy ryke lewenservaring gebore. Hy was uit die distrik Strydenburg afkomstig, ontvang sy universiteits- en teologiese opleiding op Stellenbosch en word einde 1946 gelegitimeer. Daarna bedien hy agtereenvolgens die gemeentes Hopetown waar hy 15.3.1947 bevestig is, Darling (1951); Diamantveld (1959); Bellville-Vallei (1963); die nuutgestigte Constantia (1969); Pofadder (1972) en Wynberg (sedert Oktober 1975); Benewens sy gemeentelike arbeid wat hy steeds met groot geesdrif en toewyding verrig, speel hy in die werk van verskeie belangrike kerklike liggame en inrigtings, asook op kultuurgebied, leidende rol. So neem hy by die stigting van die Sendingtrust op die Kaapse Skiereiland ‘n aantal jare gelede ‘n leeuaandeel aan die organisering van die geldinsameling vir die werk van die trust, terwyl hy tot sy heengaan as ondervoorsitter van Wes- en Noord-Kaapland se SKDB, as ondervoorsitter van die CMR van die Kaapse Skiereiland en as voorsitter van beide die Gebiedskommissie vir Hospitaalarbeid in die Ringe van Kaapstad en Wynberg en die Magdalenahuisbestuur dien. Hy was ‘n besielde prediker, ‘n pligsgetroue werker en iemand wat die vermoë besit het om innig met sy mense mee te leef. Sy moeder was die oudste suster van dr. P J en Z B en wyle eerw. J H Loots en sy twee dogters is die eggenotes van di. G J Joubert (Kenhardt) en J J E Koornhof (Somerset-Oos). (Jaarboek 1980/244).