Badenhorst, Jacobus Johannes

Ds en mev JJ Badenhorst

Gebore

26 Sept. 1919

OORLEDE

28 Okt. 2006

UNIVERSITEIT

BA (US)

gelegitimeer

1945

ORDEN

1946

standplase

1946 Uitenhage

1948 Klipplaat

1952 Hopetown

1963 Rondevleihoogte

1967 Adelaide (asook vanaf 1978 Adelaide-Bedford NGSK)

Emiriteer

1984

Jacobus Johannes Badenhorst is op 26 September 1919 op die plaas Tradouw in die distrik Heidelberg gebore. Sy oupa aan moederskant was ds. Pieter de Klerk, in lewe twee dekades lank predikant van die NG Gemeente Mosselbaai. Koos Badenhorst stam uit die bekende familie Badenhorst van Heidelberg (KP); wat ‘n reeks parlementslede oplewer, soos At Badenhorst (LV vir Riversdal) en Frans Badenhorst (LV vir Uitenhage); Sy oupa aan vaderskant was ‘n boer op Tradouw en ook bekende parlementslid. Sy vader was Petrus Johannes Badenhorst, ‘n boer op Tradouw en sy moeder Susanna Louise de Klerk, onderwyseres en boervrou. Koos begin sy skoolopleiding in 1927 aan die Laerskool Grootvadersbosch en is van 1934 leerling aan die Hoërskool Heidelberg waar hy in 1938 matrikuleer.

Hy beleef ‘n sterk roeping om predikant te word en vertrek in 1939 na Stellenbosch waar hy die BA (Admissie) -graad behaal wat hom toegang gee tot die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Hy beleef goeie tye in Matieland waar hy in 1943 vir die eerste rugbyspan van die Universiteit van Stellenbosch speel. Aan die einde van 1945 word hy as proponent gelegitimeer. Hy ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Uitenhage waar hy op 25 Mei 1946 met handoplegging in die gemeente ontvang en bevestig word, die rede word gelewer deur sy kollega, ds. O.A. Cloete. Die geskiedkundige kerkgebou was met ongeveer 2 000 mense gepak en dit laat ‘n onuitwisbare indruk op die jong proponent. Dit is ‘n plattelandse gemeente wat verstedelik het, met semi-stedelike probleme en omstandighede, wat besondere eise aan leraars gestel het. Werklose mense het daarheen gestroom na die oorlog. Uitenhage was ‘n groeipunt vir Afrikaners waar fabrieke soos God Lear en Volkswagen en groot wolfabrieke gevestig is.

Ds. Koos Badenhorst trou op 10 Julie 1947 met Jeanne Rossouw, dogter van Willie en Lulu Rossouw (gebore Le Riche) van Askham in die distrik Upington. Uit die huwelik is vier kinders gebore, een sterf jonk. Die kinders is: Pieter Badenhorst, getroud met Martie de Beer van Adelaide, hulle het ses kinders. Susan is getroud met dr Deon Bruwer van Robertson, hulle het drie kinders. Die jongste seun is ds. Rossouw Badenhorst, getroud met Betsie Brink van Rawsonville en tans die leraarspaar van die NG Gemeente George-Tuinedal, uit die huwelik is drie kinders gebore.

Op 4 Desember 1948 word hy leraar van die NG Gemeente Klipplaat, waar hy ook op die sendingakker ‘n verskil maak, ook met die oprigting van sendingskole in die gebied. Hier word die egpaar ook beproef toe hulle ‘n dogtertjie aan die dood afstaan, slegs twee weke voor hulle vertrek na die nuwe gemeente. Ds. Koos Badenhorst aanvaar ‘n beroep na die NG Gemeente Hopetown, waar hy op 23 Februarie 1952 ontvang en bevestig word en die rede word gelewer deur ds. Pieter Combrinck. Hier is hulle baie geliefd en leef met die mense saam deur gereelde huis- en siekebesoek In die groot uitgestrekte gemeente was vier groot spoor- wegstasies. In sy dienstyd vind die eeufeesviering van die gemeente Hopetown in 1954 plaas. Na ‘n geseënde bediening verlaat die leraarspaar die gemeente in 1963.

Aan die begin van 1964 word ds. Koos Badenhorst en sy gesin ontvang in die NG Gemeente Rondevleihoogte, waar ds. Pieter Combrinck weer die bevestiging waarneem. Die gemeente het bestaan uit boere en bosbouers, mense met ‘n oop hand vir die Here se werk en Koninkryk.

Op 14 Januarie 1967 word hy die herder en leraar van die NG Gemeente Adelaide in die Oos-Kaapse platteland, waar hy 18 jaar lank met ywer dien tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 30 September 1984. Dit was ‘n besondere tyd in die lewe van die gemeente en leraarspaar. Daar is hard gewerk en geestelike seën was op verskeie gebiede sigbaar. In 1978 kry hy ʼn werkkring by toe hy ook leraar van die NG Sendinggemeente Adelaide/Bedford word en ook afgevaardig word na hulle sinode.

Na hulle aftrede vestig die egpaar hulle op Somerset-Wes en verhuis in 1991 na Struisbaai. In 1997 verhuis hulle na die Strand en later na die Altena aftree-oord op die kusdorp. Sy vrou Jeanne skryf: “Op 28 Oktober 2006 word hy opgeroep tot Hoër diens nadat hy ongeveer drie maande bedlêend was. Gedurende hierdie jaar het die siekte van die ouderdom hom so afgetakel, en behou hy lank sy vrolike opgeruimde geaardheid. Vra jy hoe dit gaan, kom die antwoord: Nee jolly, jolly ver bo verdienste.

‘n Dankdiens vir die lewe van ds. Koos Badenhorst word op 31 Oktober 2006 in Altena gehou en ds. Abrie Botha bedien die Woord uit Johannes 10. (Jaarboek 2008/386).