Badenhorst, Adriaan Lodewyk

 

Gebore

1880

OORLEDE

27 Mrt 1913

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1904

ORDEN

1905

standplase

1905 Dealesville

EMERITEER

Ds. A. L. Badenhorst: Op 27 Maart, 1913, overleed deze jonge broeder in den ouderdom van 33 jaren. In 1905 te Dealesville bevestigd, werd het hem vergund die gemeente, slechts iets meer dan 7 jaren te bedienen, doch met zulk een ijver en moed dat bij het begin van 1913 een nieuw en gerieflijk Kerkgebouw door haar kon betrokken worden, niettegenstaande de groote armoede waarin zij zich bevond toen de broeder zijn werk begon. Ds. Badenhorst werd geboren te Riversdale in 1880. – (Jaarboek 1914/)