Appollis, Jacobus Phiilip (Japie)

 

gebore

1 Sept. 1936

OORLEDE

16 Mrt. 1986

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1961

ORDEN

standplase

23 Jun 1962 Marydale

1972 Somerset-Wes

1974 Bellville

1978 Pofadder

1983 Demmissie

EMERITEER

Ds. Japie Appollis was gedurende ‘n sowat 21-jarige bediening leraar van drie gemeentes en jeugorganiseerder van die NG Sendingkerk. Sy skoolloopbaan begin op sy geboortedorp, Tulbagh, maar sy hoërskoolopleiding geniet hy aan die Wederskool op Genadendal waar hy in 1955 by die matriekeksamen voortreflik presteer. Die jaar daarna is hy op Tulbagh terug om ‘n ambag te volg, maar in 1957 meld hy hom as student op Wellington by die destydse Teologiese Skool vir die Sendingkerk aan. Hy onderskei hom a.g.v. die besondere vlugheid van gees waarmee die Here hom geseën het en toon ‘n groot liefde en aanleg vir die kerkleer. Onder Wellington se jeug speel hy ‘n groot rol as voorsitter van die CJV-tak wat in daardie dae een van die ywerigste in die Sendingkerk was. Die gesin waarin hy opgegroei het, het ‘n wonderlike gawe en liefde vir musiek gehad – vandaar ook sy voorliefde veral vir koorsang. In 1961 gelegitimeer, staan hy vervolgens in Marydale (23 Jun. 1962 bevestig) en Somerset-Wes (1972); voordat hy in 1974 medeleraar in Bellville word met opdrag organiserende sekretaris vir Christelike opvoeding en onderwys van die Sendingkerk. Hy slaag daarin om die Christelike Jeugvereniging (CJV) op ‘n nog hegter voet te plaas en in 1976 reël hy in Bellville die kongres wat die vereniging se eerste hoofbestuur kies. Verder behartig hy Die Ligdraer se jeugnuusrubriek op ‘n sprankelende wyse. In 1978 keer hy na die gemeentebediening terug deur ‘n beroep na Pofadder te aanvaar, waar hy en sy eggenote ook aan die hoof van die oudste en grootste van die Sendingkerk se vier Herberge – inrigtings vir wees- en sorgbehoewende kinders in Namakwa- en Boesmanland – staan. Toe hy ongeveer vyf jaar later daar demissie neem, gaan hy Kaap toe en tot sy heengaan na ‘n kort siekbed in die City Park-Hospitaal in die stad, woon hy en sy gesin in Glenhaven by Bellville, terwyl hy vakkundige beampte by die streekkantoor van die SA Verbruikersraad in Bellville is. Van 1974 tot 1978 dien hy in die Onderwysstreekraad van Bellville en tydens sy bediening op Pofadder in die Streekswelsynraad vir die Middellande. (Jaarboek 1987)