Barry, Andrew Thomas

 

Gebore

10 Mei 1930

OORLEDE

10 Mei 2015

UNIVERSITEIT

BA, BD

gelegitimeer

1954

ORDEN

STANDPLASE

Mochudi

Gaberone

1982 Zeerust-Noord

EMIRITEER

4 Jun. 1995

Andrew Thomas Barry is op 10 Mei 1930 op Calitzdorp in die Klein-Karoo gebore. Hy is een van die Here se begenadigde diensknegte wat uit ‘n blou-bloed familie kom wat diep spore in die NG Kerk getrap het.

Sy oupagrootjie aan vaderskant was Thomas Barry wat in 1819 vanaf Leicester en Hitchen in Engeland na Suid-Afrika gekom het. Hy en sy neef, John, het in 1830 in die Suid-Kaap ‘n sakeonderneming begin en maak groot opgang in die handelswêreld. Thomas was diep gelowig en doen baie vir die kerk. Hy bou twee kerkies, in 1849 een by Port Beaufort aan die uitmond van die Breërivier, en een in 1854 hoër op langs die rivier by Malgas.

Thomas Barry se seun was ds. Richard van Reenen Barry, die oupa van Andrew, wat meer as vier dekades lank predikant in die NG gemeente op Calitzdorp was. Ds Richard Barry was in sy leeftyd ‘n legende. Hy was getroud met Kitty, ‘n legendariese pastorievrou oor wie se lewe en werk ‘n boek geskryf is. In die pastorie op Calitzdorp word sestien kinders groot, ‘n stuk geskiedenis verweef met die lief en leed in die hart van die Klein-Karoo.

Andrew Barry se pa is Reginald Barry en sy ma Margaret Murray. Reginald was ‘n leeftyd lank prokureur op Calitzdorp, ambisieus, suksesvol, met ‘n hart en helpende hand vir behoeftiges.

Andrew Barry was die jongste van agt kinders en was maar tien jaar oud toe sy pa op 22 Januarie 1941 aan ‘n hartaanval sterf. Sy oupagrootjie aan moederskant was ds. Andrew Murray (snr) wat in 1822 as Skotse leraar na Suid-Afrika as predikant van Graaff Reinet gekom het. Hy bedien 45 jaar lank die gemeente. Die bekende dr. Andrew Murray en ds. George Murray was twee van sy seuns.

Ds. Andrew Barry se oupa was ds. George Murray, ‘n geliefde en nederige dienskneg van die Here wat met sy sestien kinders die mooi pastorie van klip in Oudtshoorn vol leef en geniet. Hy neem later ‘n beroep aan na De Hoop naby Oudtshoorn. Sy ma is Margaret Murray, tiende kind van ds. George Murray.

Andrew begin sy skoolopleiding in 1937 aan die Laerskool Calitzdorp en hy matrikuleer in 1947 aan die Hoërskool Calitzdorp. Hy is hoofseun, Dux-leerling, CSV-kringleier en kaptein van die eerste rugbyspan van die skool. Hierna word hy in 1948 student op Stellenbosch, behaal sy BA en word toegelaat tot die Teologiese Seminarium op die walle van die Eersterivier. Op 9 Desember 1954 is hy as proponent gelegitimeer.

Hy voel geroepe om as sendeling na Botswana te gaan en word op 5 Februarie 1954 in die historiese NG Kerk op Calitzdorp afgesonder vir die taak op Mochudi in Botswana, waar hy op 12 Februarie 1954 sy werk begin.

Ds. Andrew het bly studeer en behaal sy BD-graad. Hy bly betrokke by navorsing wat hom steeds die hartklop van die sendingwerk laat beleef. Op 20 November 1971 word hy sendeling in Gaborone, waar hy tien jaar lank met oorgawe werk.

Gedurende 1977 is hy intens betrokke by die eeufeesviering van die sending in Botswana. Hulle bedien ook die bruin gemeenskap te Mokgopeetsane.

Die jong Andrew Barry is ‘n dekade lank sonder ‘n lewensmaat. Hy trou op 9 Januarie 1965 met mej. Johanna Magdalena (Joan) Claassen, ‘n verpleegkundige wie se hart en lewe ook in die sending lê. Die aand na hulle troue is hulle in ʼn ernstige motorongeluk naby Stormsrivierbrug. Die Here bewaar hulle op ‘n merkwaardige wyse. Hieroor skryf ds. Andrew later: “Onsself was ongedeerd, maar deur die Here reggeruk om Hom alleen vir ons hele lewensreis volledig te vertrou en eer.”

Die Hemelse Vader lei ds. Andrew en mev. Joan Barry op 26 Februarie 1982 terug na die NG Kerk as leraarspaar in die gemeente Zeerust-Noord. Daar werk hulle met oorgawe en blydskap, tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 4 Junie 1995. In die gemeente is hy verantwoordelik vir die bou van die kategeselokale.

Hulle kinders is: Reginald en Heloise Barry van Pretoria, Petrus en Paula Barry wat in Australië woon, en Thomas Barry van Nelspruit. Arina en Andrew Doyle met Greta en Andre Nagel woon in Pretoria.

Na sy emeritaat vestig Andrew en Joan Barry hulle op Parys. Hieroor het hy geskryf “Na 40 jaar en vier maande in die bediening het die Here gewys dit is aftreetyd. Ons gaan woon op Parys en noem ons huis ‘Sela’ Dit is twee klipgooie van die kerkgebou van die NG Parys-Wes waar ons lidmate is. Ons werk daagliks in die tuin waar die bome, blomme, vrugte en groente ons gedurig herinner aan die wonder van die gawes wat God aan ons toevertrou het en wat Hy self in en deur ons wil uitleef. Ons dank Hom dat albei van ons die afgelope vier jaar kankeroorwinnaars is en hy Kansa betrokke kan wees.”

Op 10 Mei 2015 op sy 85ste verjaarsdag sterf ds. Andrew Barry. Hierdie geliefde sendeling en man van God word onthou vir sy moot menswees, aangename beskeidenheid, opregtheid, nederigheid en sy groot erns met sy sendingroeping. Met hulle afskeidsgeselligheid in 1982 op Gaborone, vertel ‘n ouderling in sy toespraak toe hy ‘n swartman in Lobatse vra hoe ‘n mens ds. Barry se van spel, was sy antwoord: D–R-C-B-O-T-S-W-A-N-A! — dit is sprekend van ds. Andrew Barry. — Dr. Gerdrie van der Merwe VDM.