Anderssen, Edwin Cheere

Ds EC Anderssen

gebore

22 Mrt. 1868

OORLEDE

15 Aug. 1947

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1892

ORDEN

1893

standplase

1893 Umtata

1896 Maclean

1899 Vryheid

EMERITEER

1921

Ds. Edwin Cheere Anderssen is op 22 Maart 1868 gebore en het te Ceres opgegroei. Sy teologiese opleiding te Stellenbosch het hy aan die einde van 1892 voltooi. Gedurende sy studiejare het hy bewys gelewer van sy erns en ywer om tot heil van siele te werk, ‘n ywer wat hy later in sy gemeentes met vrug geopenbaar het. Sy eerste gemeente was Umtata waar hy op 28 Januarie 1893 georden en bevestig is. Dit was ‘n moeilike arbeidsveld want ‘n groot deel van die pasgestigte gemeente het Naturellegebied beslaan. Drie jaar lank het hy die gemeente bedien toe hy ‘n beroep na Maclean (nou Komga) aangeneem het. Na ‘n bediening van twee Jaar het hy in 1899 na Vryheid vertrek. Sy gemeentes tot dusver was almal op die voorposte wat baie krag vereis het. Die Tweede Vryheidsoorlog het hy saam met die burgers in die veld tot aan die einde deurgemaak. Aan die begin van 1921 het hy sy emeritaat aanvaar, maar in 1928 het hy weer ‘n beroep na Vrededorp aangeneem en die gemeente bedien tot 1936 toe hy andermaal sy emeritaat aanvaar het. Hoewel sy gemeentes moeilike arbeidsvelde was, het hy steeds met lusen seën gearbei en ruimskootse agting en liefde ontvang. Nog gedurende die laaste oorlog het hy vier jaar lank weer as veldprediker te Pretoria gewerk. Hy is op 15 Augustus 1947 oorlede. – (Jaarboek 1948).