Amon, Christiaan Johannes Jacobus

Ds CJJ Amon

gebore

17 Sep. 1930

OORLEDE

20 Jan. 1974

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

ORDEN

standplase

1959 Somerset-Wes

EMERITEER

Ds. CJJ Amon, die eerste Organiserende Sekretaris vir Christelike Opvoeding en Onderwys van die Kaapse Sendingkerk, is 17 September 1930 in Clanwilliam gebore. Van 1955 tot 1958 deurloop hy die leraarskursus aan die Teologiese Skool vir die Ned Geref. Sendingkerk op Wellington. Vanaf Maart 1959 het hy ‘n geseënde bediening van 11½ jaar in Somerset-Wes. Hy spits hom veral op jeugwerk toe en na twee jaar van arbeid in Beaufort-Wes, beroep sy Kerk hom vir die werk waarvoor hy September 1972 as medeleraar in Bellville bevestig word. Hy pak die taak met groot ywer en toewyding aan en behaal uit die staanspoor sukses, dog in die Paasnaweek van 1973 slaan die siekte toe waaraan hy 20 Januarie 1974 sterf. – (Jaarboek 1975/F3)