Alheit-predikante

Christoph Wilhelm ALHEIT * Mühlhausen, Thüringen, Duitsland 13.11.1817 seun van Wilhelm Alheit en Anna Rebecca Pappe. Hy kom op 23.9.1842 in Kaapstad aan as Rynse Sendeling en vestig aanvanklik op Tulbagh waar hy sy proeftydperk as sendeling ondergaan. Kersfees 1847 word hy na die sendingstasie Schietfontein gestuur, waar hy daarin slaag om ‘n groot stuk grond van die regering te bekom as eiendom vir Nie-blankes, waarna hy die grond in erwe verdeel en verkoop en sodoende ‘n kerk- en skoolgebou vir die sendingstasie oprig. Deur sy toedoen word daar ook ‘n skool vir die Blanke kinders oprgerig. Word in 1864 as onderwyser na Stellenbosch verplaas om ‘n skool vir kinders van die Rynse sendelinge te stig. Word later deel van die Hoërseunskool. Bly aan as onderwyser en beywer hom ook vir die stigting van die Rynse Meisieskool op Stellenbosch. Gedurende 1873 vertrek hy na Saron waar hy sy werk voorsit, † Steinthal, Tulbagh 21.02.1882, na motorongeluk, begrawe in die  Sendingkerkhof, Tulbagh x Rynse Sendingkerk, Tulbagh 14.09.1847 Mathilde Johanna Sanetta VOS * Caledon 7.10.1817 † Tulbagh 12.6.1906 dogter van ds. Michiel Christiaan VOS en Johanna Petronella van Geysel

b2        Maria Petronella Wilhelmina * 04.07.1850 ≈ Schietfontein (Carnarvon) † Somerset-Wes 21.06.1916 x 26.10.1875 Johannes GERDENER * 16.11.1841 † 06.03.1891, sendeling

[c1]      Gustav Bernhard Augustus GERDENER,  * Wupperthal 31.03.1881 † Stellenbosch 15.08.1967, professor in Teologie aan die Kweekskool.

b3        Wilhelm Adolph ALHEIT * Carnarvon 25.03.1853 ≈ Schietfontein (Carnarvon) 17.04.1853, word 16.06.1877 as leraar te Colesberg gelegitimeer, waarna hy op 22.09.1885 te Dordrecht diens aanvaar. Bewyer hom veral om Afrikaners wat in Transkei gevestig is, kerklik te organiseer, waarna die gemeentes op Elliot en Umtata in 1890 tot stand kom.  Aanvaar op 19.01.1894 diens by gemeente te Ceres. As lid van die Kakamas-Kommissie doen hy waardevolle werk en verdien hy die eer dat een van die nedersettings langs die Oranjerivier na hom vernoem word. Lid van die Federale Raad van NG Kerke † Kleinmond 21.12.1910, verdrink, begrawe te Ceres x Caledon 12.06.1878 Sibella Margaretha ALBERTYN * 01.06.1856 † Ceres 16.09.1930 (dogter van ds Pieter Kuypers ALBERTYN)

c1        Christoph Wilhelm ALHEIT  * 06.08.1879 Colesberg 07.09.1879, NG leraar † Ceres 07.10.1969 x Rondebosch, Kaapstad 20.03.1906 Anna Magdalena Elizabeth LUYT * Ceres 01.05.1874 † Kaapstad 02.08.1950 begrawe te Ceres d.v Gabriël Jacobus Luyt en Helena Aletta Johanna Goosen

d1        Wilhelm Adolph ALHEIT * Calvinia 09.09.1909, NG Kerk leraar x Kaapstad 14.09.1935 Johanna (Joan) Hester DE WET * Piketberg 05.09.1910 † Hermanus 15.10.1983 (dogter van ds. Wouter de Vos de Wet)

e2        Christoph Wilhelm ALHEIT * Touwsrivier 22.05.1940, NGK leraar vanaf 1965, maar tree tot sending toe nadat hy in Nederland verdere studies onderneem. Word as sendeling georden op 22.09.1968. Neem n beroep na Noorder-Paarl aan in 1973 x 01.04.1964 Adrienne Rolland JOUBERT * 01.04.1940

f1         Adrienne Edith ALHEIT * Paarl 16.10.1964 x Wellington 14.12.1986 Petrus Johannes BESTER * Odendaalsrus 31.03.1962, predikant te Somerset-Oos, Prince Alfreds Hamlet en Franschhoek

[g1]     Lourens Christoph BESTER * 20.12.1992, predikant te Wellington

c3        Pieter Albertyn ALHEIT * Colesberg 02.05.1883 Colesberg 01.07.1883, NGK leraar te Indwe, Bethulie, Queenstown, Montagu, Loxton en Britstown † Rustenburg 27.08.1968 begrawe te Ceres x 16.01.1912 Aletta Maria Magdalena VAN ZYL * 11.11.1883 † Bellville, KP 13.02.1976 d.v. Johannes Hendrikus Ignatius van Zyl en Anna Gertruida Snyman

c6        Johannes Rudolph ALHEIT * 14.09.1889 Dordrecht 03.11.1889, NG leraar † 02.02.1950 x Kaapstad 02.12.1914 Cecilia Aletta PIENAAR † 14.09.1972 (sy xx Hannes Britz)

d1        Johanna Charlotte ALHEIT * Beaufort-Wes 11.12.1915, onderwyseres x Laingsburg 10.07.1941 Daniel Michaelis Christiaan SMIT * Kestell 25.04.1913, NGK leraar en boer s.v. Erasmus Jacobus Petrus Smit en Emmerentia Louisa Susanna Botha

c7        Berthold ALHEIT * Dordrecht 19.01.1892, NG leraar en sendeling in die Waterberg † Kleinmond 08.04.1964, verdrink x Adelaide VAN NOORDEN * Rustenburg, Tvl 29.03.1890 † Hermanus, KP 06.10.1983 (Hendrik Karel Jan-dg)

d1        Wilhelm Adolph ALHEIT * 17.03.1922, NG leraar † Beaufort-Wes 01.10.1949 Magrietha Johanna VAN EEDEN * Touwsrivier 29.05.1928 d.v. Johannes Andreas van Eeden en Anna Magdalena Hanekom