Alheit, Johannes Rudolph

 

GEBORE

14 Sep 1889

OORLEDE

2 Feb. 1950

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1913

ORDEN

1914

standplase

18 Apr. 1914 Rietbron

20 Mrt. 1920 Steynsrust

15 Mrt. 1930 Laingsburg

27 Feb. 1943 Fauresmith

Ds. Johannes Rudolph Alheit is gebore op 14 September 1889. In 1913 is hy gelegitimeer en in 1914 georden en as leraar van Rietbron bevestig. Nadat hy ongeveer sewe jaar aldaar werksaam was, is hy in 1920 te Steynsrust bevestig. Na ‘n vrugbare bediening van tien jaar in Steynsrust is hy in 1930 na Laingsburg waar hy dertien jaar lank met groot ywer en besieling die heilsboodskappe verkondig het. In 1943 het hy ‘n beroep na Fauresmith aanvaar en na sewe jaar getroue diens aldaar het hy ‘n beroep na Pondoland hom laat welgeval. Maar voordat hy as leraar van die jong gemeente bevestig kon word, is hy tot hoër diens opgeroep. – (Jaarboek 1951).