Alheit (1909)

Eerw. H. H. Orlandini, ook ‘n vrug van die krygsgevangenekampe van die Tweede Vryheidsoorlog, begin hierdie stasie in 1909, toe die getal personeellede in Masjonaland tot 18 aangegroei het, die eggenotes van vyf getroude pare bygereken. “Maar die getal siele onder ons bearbeiding is omtrent 300 000. Groot is die arbeidsveld en min die arbeiders.” Hierdie sendingstasie dra eers die naam van die hoofman, Chingombe. “Later is die naam verander in Aiheit, ter gedagtenis aan ds. W. A. Aiheit, predikant van die gemeente Ceres, omdat die gemeente sedert sy stigting besondere belang in die stasie gestel het.” (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 103).