Albertyn, Pieter Kuipers * 1872

Ds PK Albertyn jnr

gebore

31 Okt. 1872

OORLEDE

26 Apr. 1946

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1899

ORDEN

1900

standplase

18 Mei 1900 Darling

24 Feb. 1906 Graaff Reinet

29 Apr. 1921 Brandfort

8 Mei 1926 Swellendam

 1 Jan 1930 Sondagskoolsekretares

EMERITEER

1 Jan 1938

Ds. Pieter Kuipers Albertyn het die eerste lewenslig op 31 Oktober 1872 gesien. Na hy sy B.A.-graad te Stellenbosch verwerf en sy admissie afgelê het is hy na die Kweekskool. Aan die einde van 1899 is hy gelegitimeer en op 18 Mei 1900 is hy te Darling georden en bevestig. Hierna het hy nog die volgende gemeentes bedien: 1906 Graaff-Reinet; 1921 Brandfort; 1926 Swellendam. As getroue en toe-gewyde dienskneg van die Here was sy bediening in al die gemeentes besonder vrugbaar en geseënd. Hoewel hy as predikant in gemeentes groot dienste aan die Kerk gelewer het, het sy allergrootste werk eers in 1930 begin toe hy aangestel is as Sondag-skoolsekretaris. Hy was ‘n middel in Gods hand om die Sondagskoolwese in ons Kerk op ‘n hoër peil te bring. Hy het met besieling die Sondagskoolbelange onder die aandag gebring deur geskrifte, besoeke aan gemeentes, konferensies en veral deur Die Kindervriend en Môrelig. Dit is onmoontlik om die invloed te meet wat van Oom P.K. soos hy by die kinders bekend was, uitgegaan het op duisende kinders. Selfs na hy sy emeritaat in 1939 aanvaar het was hy nog steeds werksaam in belang van die Sondagskooljeug. Hy is onverwags op 26 April 1946 oorlede. – (Jaarboek 1947).