Albertyn, Johannes Rudolph * 1878

Ds JR Albertyn jnr

Gebore

6 Augustus 1878

Oorlede

14 November 1967

Gelegitimeer

1904

Werkkringe

Willowmore (3 Maart 1906)

Kimberley (18 September 1926)

Armesorgsekretaris, Tvl. (1 Januarie 1936)

Federale Armesorgraad (1949)

Emeritus

23 April 1949

Dr. Johannes Rudolf Albertyn (Riversdal/Middelburg, 6 Augustus 1878 – Kaapstad, 14 November 1967) was ‘n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ‘n kenner op die gebied van armesorg en welsyn. Albertyn behaal die BA-graad aan die Hugenote-universiteitskollege op Wellington in 1899 en daarna die graad BD aan die Princeton-universiteit in Amerika. Van 1904 af was hy twee jaar lank reisende sekretaris van die C.S.V.; van 1906 tot 1926 was hy predikant van Willowmore; waar hy hom beywer vir die opvoeding van behoeftige kinders, toe van 1926 tot 1936 predikant van Kimberley, waar hy werk om verarmde gesinne op te hef. Van 1936 tot 1949 dien hy as algemene armesorgsekretaris van die Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk in Transvaal en van 1949 tot 1956 sekretaris van die Federale Armesorgraad, wat hy in 1933 gestig het. Hy was ook van 1928 tot 1932 lid van die Carnegie-kommissie van Ondersoek na die Armblankevraagstuk. Tussen 1929 en 1932 was hy die sosioloog van die bekende Carnegie-kommissie wat die vraagstuk van blanke armoede in Suid-Afrika ondersoek het. Verder het hy in belangrike kommissies van die Gefedereerde N.G. Kerke gedien, en ʼn vername rol op etlike konferensies en kongresse gespeel. Die nasionale kongres in 1934 oor die verarming van blankes is deur sy toedoen gehou. As voorsitter van die Kommissie van Ondersoek oor Stadstoestande (1945-’47); skryf hy die verslag Kerk en stad, wat ‘n standaardwerk geword en meer as een uitgawe beleef het. In 1960 volg die publikasie van nog ‘n ondersoek, Land en stad. Albertyn het ook ‘n magdom artikels vir verskeie joernale geskryf. Hy het Armesorgsekretaris van die Transvaalse Kerk geword het, tot by sy aftrede in 1948. In 1949 het die Universiteit van Pretoria ʼn eredoktorsgraat in die sosiologie en maatskaplike werk aan hom toegeken. Hy het hom veral in die vraagstukke van Afrikaner-armoede en die verstedeliking van die Afrikaner verdiep, en een van die voorste kenners van daardie probleme geword. Hy is op 14 November 1967 in die ouderdom van 89 jaar oorlede.