Albertyn, Christo

 

UNIVERSITEIT

 BA LTh

gelegitimeer

1963

ORDEN

1964

standplase

1964 NGSK Daniëlskuil

1965 Bothasrus-Despatch

1968 Newcastle-Suid

1972 Krygskool (Kpln SAW)

1977 Kimberley-Vooruitsig

1980 PSD Noord-Kaapland (Opdrag: Saakgelastigde DvB (en Sending tot 1984)

1991 Emeritus

1991 Waarnemende PSD

1993 Emeritus