Adler, John

GEBORE

31 AUG.1900

OORLEDE

6 JUN.1968

universiteit

Stellenbosch

GELEGITIMEER

1928

GEORDEN

1929

STANDPLASE

1929 Pretoria-Wes

9 Okt. 1948 Berea

EMERITEER

John Adler op 31 Augustus 1900 gebore en in 1928 gelegitimeer. Van 1929 het hy die gemeente Pretoria-Wes bedien, tot in 1948 toe hy na Berea (Natal) gegaan het, waar hy tot met sy heengaan met seën gearbei het. Hy was die oudste dienende predikant van ons kerk in Natal, en die eerste Afrikaner wat die ereburgerskap van Durban ontvang het. Hy het veral in Natal ʼn belangrike rol in die kerklike lewe gespeel. Hy was van 1951 tot 1961 Assessor van die Sinode, en van 1962 tot 1965 waarnemende Moderator, en het ook in etlike belangrike kerklike kommissies gedien. As oudste afgevaardigde leraar het hy in 1966 die konstituering van die Algemene Sinode behartig. Hy was ‘n minsame persoon met ʼn wye vriendekring. Op 6 Junie 1968 is hy in die ouderdom van 67 jaar oorlede.” – Jaarboek 1969