Adlam, Jan Conraad

 

UNIVERSITEIT

BA BD

gelegitimeer

1987

ORDEN

1989

standplase

1989 Elandspoort

1999 Demissie beroepbaar

2000 Uit die bediening