Ackermann, Johannes Jacobus

GEBORE

26 Feb. 1860

OORLEDE

13 Des. 1940

UNIVERSITEIT

Universiteit van Stellenbosch

gelegitimeer

1885

ORDEN

1887

standplase

Victoria-Wes, 2 Jul 1887

Cathcart-Wes (Reivilo), (Hpr.); 27 Jul 1912

Ugie; 13 Jan 1917

EMERITEER

13 Des. 1940

Ds. Johannes Jacobus Ackermann is te Richmond op 26 Februarie 1860 gebore. Na hy in 1885 gelegitimeer is, was hy vir ‘n tyd in Victoria-Wes behulpsaam. In 1887 het hy die beroep na Cathcart-Wes (later Klein-Boetsap en tans Reivilo) aangeneem, waar hy op 2 Julie georden is. Hy het in die huwelik getree met mej. Martha J. Pienaar. In Cathcart-Wes het ds. Ackermann vir 25 jaar met groot opoffering en selfverloëning gewerk. In daardie dae was die gemeente baie uitgestrek en moes hy soms ‘n maand lank van huis wees op huisbesoek. Gedurende die Anglo-Boere-oorlog het hy dikwels sy mense op die slagvelde gaan besoek en is later na Tokai gestuur as krygsgevangene, waar hy twee jaar moes bly. Na dit alles verby was, het hy weer met toegewydheid sy werk in die gemeente voortgesit. Hy het ‘n beroep na Argentinië van die hand gewys, maar in 1912 ‘n beroep na Ugie aangeneem. Andermaal was dit ‘n voorpos gemeente, waar hy sy dienste met onvermoeide ywer in diens van sy Meester gegee het in belang van sy medemens. In 1917 was hy egter verplig om weens swakke gesondheid sy emeritaat aan te vra. Van 1919-1935 was hy te Aliwal-Noord, waar hy as huisvader van die koshuis en as ouderling van die gemeente belangrike werk gedoen het. Daarna het hy op Reivilo, sy eerste gemeente, by sy dogter gaan inwoon, waar hy op 13 Desember 1940 oorlede is. Sy lewe was ‘n lewe van opgeruimde diensvaardigheid. Arm en ryk was sy vriende. – Jaarboek 1942