Ackermann, Daniel Petrus * 1849

 

Ds DP Ackermann

 

GEBORE

 12 April 1849

OORLEDE

1 Aug. 1916

UNIVERSITEIT

Stellenbosch

gelegitimeer

1872

standplase

1872 Paarl

19 Apr. 1874 Richmond, KP. (Hpr.)

9 Jan 1875 Herv. Kerk Wakkerstroom


De Tansvaalsche Kerk heeft in het heengaan van dezen broeder een zwaar verlies geleden. Na een korten tijd als Proponent dienst te hebben gedaan aan de Paarl en te Richmond, trad hij in de bediening in 1875 als predikant van de Hervormde Kerk te Wakkerstroom. Hij was een van de medewerkers aan de Kerkvereeniging in de Transvaal. Vier en veertig jaren stond hij in dezelfde gemeente en diende de Kerk eerst als Scriba en later als Assessor Synodi. “Bezadigdheid, vriendelijkheid en innige vroomheid waren de kenmerken van zijn leven, als student, zoowel als predikant. Hij was een gemoedelijke prediker en kon zich altijd over een groot gehoor verheugen waar hij ook het Woord Gods verkondigde.” Hij overleed aan het Somerset Strand den 2den Augustus, 1916. – Jaarboek 1917/207


DP Ackerman en gesin