Abrahamse, Johannes Jacobus

GEBORE

24 Mei 1890

OORLEDE

17 Mei 1975

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1911

standplase

1918-1950 Hoof van die Pauwgedenkskool

1956 Hospitaalarbeid, Kaapse Skiereiland

1960 Elsiesrivier

EMERITEER

1974

Ds. Johannes Jacobus Abrahamse was ‘n eerbiedwaardige figuur in die Sendingkerk van Kaapland, ‘n vader vir almal, ‘n herder vir sy skape en ‘n lojale en geagte medearbeider. Hy gaan na ‘n lang en veelbewoë, maar ook baie nuttige en vrugbare lewe, sy ewige rus in. Nadat hy 1911 die vereiste kursus voltooi het, begin hy as onderwyser werk. Ses jaar later gaan hy na Wellington om 1918-1950 aan die hoof van die Pauwgedenkskool te staan. Van die hoë agting wat hy op onderwysgebied weggedra het, getuig die feit dat hy twee maal president van sy onderwysersvereniging was. Ook as orrelis en koorleier behaal hy groot sukses. Na sy aftrede as skoolhoof, deurloop hy die voorgeskrewe kursus by die Teologiese Skool vir die Sendingkerk en 1955 word hy op gevorderde leeftyd tot die bediening toegelaat. Van 1956 af behartig hy die kerklike hospitaalarbeid in die Kaapse Skiereiland, totdat hy 1960 leraar van Elsiesrivier word. Daar werk hy met seën voort tot sy aftrede 1974. Deur sy lewe heen het hy aan die leuse „Ek dien” getrou gebly. – Jaarboek 1976